Skip Navigation LinksHome > Journals > Journal of Environmental Accounting and Management > Access Full Text
Journal of Environmental Accounting and Management

JEAM Volume 10, Issue 4

  • Front/Back Materials
Download PDF

pp. 335-344 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.001

Daniel T H Manurung, Nurul Hidayah, Erna Setiany, Komang Adi Kurniawan Saputra, Dini Wahjoe Hapsari

Abstract | Access Full Text

pp. 345-360 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.002

Wei Wang, Jiazhong Zhang, Zhihui Li, Chunxue Wang, Dalei Wang

Abstract | Access Full Text

pp. 361-374 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.003

Zhanna A. Khamzina, Yermek A. Buribayev, Kuralay Turlykhankyzy, Anarkhan R. Kuttygalieva, Zulfiya T. Kubeyeva

Abstract | Access Full Text

pp. 375-390 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.004

Ritanjali Majhi, Aves Muhammad

Abstract | Access Full Text

pp. 391-398 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.005

Asiya Subaeva, Elena Khudyakova, Natalia Zaruk, Marina Stepantsevich, Mikhail Gorbachev

Abstract | Access Full Text

pp. 399-407 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.006

Jie Bai, Shicun Liu, Huanhuan Wang, Yanwei Zhao

Abstract | Access Full Text

pp. 409-415 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.007

Danian Ruan, Linlin Feng, Yiyang Zhang, Yunfeng Lao

Abstract | Access Full Text

pp. 417-428 | DOI: 10.5890/JEAM.2022.12.008

Xiaohan Wu, Yanhao Cao, Zhiwei Song, Chengkang Guo, Xiaojun Li

Abstract | Access Full Text